Category

Inventor

Рамков Анализ в Autodesk Inventor – Част 2

Демонстрация на част от възможностите на модула за Рамков Анализ в Autodesk…

Изготвяне на планка от DWG чертеж

Създаване на тримерен модел на планка при наличие на готов DWG…

Динамична Симулация в Inventor – Част 2

Втора част от видеоурока за възможностите на модула за динамични симулации в Autodesk…

Динамична Симулация в Inventor – Част 1

Първа част от видеоурока за възможностите на модула за динамични симулации в Autodesk…

Персонални Настройки в Autodesk Inventor

Най-важните и полезни персонални настройки в Autodesk…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени