Лицензиране

Опции за лицензиране

Единични Лицензи

Единичните лицензи са идеални за индивидуални потребители или малки работни екипи. Те не се нуждаят от достъп до мрежата за да работят и са по-евтини от мрежовите лицензи.

Единичния лиценз позволява използването на един или повече продукти на Autodesk от един потребител на една работна станция (компютър).  Според лицензното споразумение на Autodesk, копие на този лиценз може да бъде инсталирано и на втори компютър, като двата лиценза не могат да бъдат използвани по едно и също време. Това дава възможност на потребителя да използва лиценза си както на работния си така и на домашния си компютър.

По същия начин, няколко работни места могат да бъдат обединявани в един сериен номер, което предоставя възможността за инсталиране на единичен лиценз на няколко отделни работни станции.

Мрежови Лицензи

Мрежовите лицензи са идеални за по-големи организации които имат нужда от достъп до софтуера на много потребители от различни локации.

Мрежовия лиценз позволява едновременния достъп до софтуера чрез включване към лицензен сървър. Софтуера може да бъде инсталиран на неограничен брой компютри, но достъп по едно и също време ще имат толкова потребители, колкото работни места са били закупени.  По този начин може да получите “плаващи” лицензи които могат да бъдат използвани от всеки потребител във вашата организация.

Софтуерния инструмент Network License Manager (NLM) издава такъв брой лицензи към потребителите, колкото работни места са били закупени. Примерно ако вашата организация има закупени 2 работни места с мрежов лиценз, софтуера може да бъде използван от всички потребители на които е инсталиран, но само от два потребителя по едно и също време.

В допълнение, Autodesk предлага и следните опции за използване на софтуера си от студенти както и 30 дневни безплатни версии:

Студенти и Преподаватели

Autodesk предоставя безплатни 3 годишни лицензи за студенти и преподаватели които може да свалите от студентския портал students.autodesk.com

Безплатен пробен лиценз

Проверете в рамките на 30 дни дали софтуера ще отговори на вашите нужди. Пробни версии на всички Autodesk продукти може да свалите директно от страницата на Autodesk