Обучение

Всички курсове предлагани от М КАД се провеждат от специалисти в дългогодишен опит  и технически умения за работа със съответния софтуер. Програмите и материалите за обученията са специално подготвени от Autodesk. След приключване на обучението всеки курсист получава сертификат.

Курс Технически Университет Пловдив Курс Технически Университет Пловдив Курс Технически Университет Пловдив