Category

Videos

Параметрично проектиране с AutoCAD и Excel

В настоящата демонстрация показваме възможностите за параметрично проектиране в AutoCAD Mechanical. Първоначално създаваме скица и дефинираме няколко нейни параметъра. В последствие можем да импортираме таблица от Excel, която съдържа стойности за предварително зададените параметри и да създаваме лесно и напълно автоматично…

Параметрично проектиране с Autodesk Inventor и Excel

Настоящата демонстрация показва възможностите за параметрично проектиране на детайли в Autodesk Inventor посредством директна връзка с електронна таблица с информация от Microsoft Excel. Тази функционалност е изключително добра ако се налага да проектирате детайли със сходна конфигурация, но с различни размери. Вързката между модела и…

Предимства на AutoCAD Mechanical пред AutoCAD

В настоящата демонстрация разглеждаме предимствата на специализирания продукт за двумерно проектиране AutoCAD Mechanical пред базовата версия на AutoCAD. AutoCAD Mechanical е специализиран продукт с добавени инструменти за автоматизиране на машинното проектиране, както и библиотеки със стандартни…

Достъп до стари версии на Autodesk софтуер

Кратко клипче, в който е показано как да сваляте по-стари версии на продуктите на Autodesk. Версиите, които може да сваляте, са до три по-стари от…

Какво ново в Autodesk Inventor 2015

В следващият видео клип можете да видите някои от най-новите и най-важни подобрения в Autodesk Inventor 2015. Те са най-общо ориентирани към повишаване на възможностите на Autodesk Inventor за дизайн и бързо създаване на сложни геометрични обекти. Има подобрения и при създаването на техническа документация и още много…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени