Category

Inventor

Какво ново в Autodesk Inventor 2015

В следващият видео клип можете да видите някои от най-новите и най-важни подобрения в Autodesk Inventor 2015. Те са най-общо ориентирани към повишаване на възможностите на Autodesk Inventor за дизайн и бързо създаване на сложни геометрични обекти. Има подобрения и при създаването на техническа документация и още много…

Какво ново в Inventor 2014

Новостите в Autodesk Inventor 2014 са разделени в три основни категории – потребителска продуктивност, плавен работен процес и пълно използване на възможностите на облачната технология, вградена в Inventor. Подобренията, които са направени са базирани на изискванията на потребителите в последната една година. Тези подобрения са полезни…

Проектиране на хидравличен цилиндър – част 6 и 7

Шеста и седма част от поредицата видео уроци на тема “Проектиране на Хидравличен цилиндър в Autodesk Inventor”. В урока са разгледани някои основни техники на работа в тримерна среда. В тези два урока ще приключим видео уроците за хидравличния цилиндър, като ще направим още няколко детайла, а след ще генерираме разглобен вид на…

Проектиране на хидравличен цилиндър – част 5

Пета част от поредицата видео уроци на тема “Проектиране на Хидравличен цилиндър в Autodesk Inventor”. В урока са разгледани някои основни техники на работа в тримерна среда. В този урок ще сглобим някой от детайлите, ще направим проверка дали се пресичат и ще завършим един от…

Проектиране на хидравличен цилиндър – част 4

Четвърта част от поредицата видео уроци на тема “Проектиране на Хидравличен цилиндър в Autodesk Inventor”. В урока са разгледани някои основни техники на работа в тримерна среда. В този урок ще направим един от детайлите, с които се захваща целия цилиндър за корпуса на…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени