Monthly Archives

September 2013

Проектиране на тръбни трасета в Inventor 2014

Новата поредица от видео уроци обхваща проектиране на тръбни трасета със специалния модул на Inventor Professional – Tube&Pipe. В уроците освен тръбните трасета се показва и работа с модула за рамкови конструкции и базово моделиране.

Всички уроци можете да видите в нашия видео канал –  М КАД.Новата поредица от видео уроци обхваща…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени