Monthly Archives

April 2013

Какво ново в Inventor 2014

Новостите в Autodesk Inventor 2014 са разделени в три основни категории – потребителска продуктивност, плавен работен процес и пълно използване на възможностите на облачната технология, вградена в Inventor. Подобренията, които са направени са базирани на изискванията на потребителите в последната една година. Тези подобрения са полезни…

Какво ново в AutoCAD 2014

Команден ред
Подобренията в командния ред включват автоматична редакция на написаният текст, както и търсене по синоними. Тези функции могат да бъдат управлявани и редактирани. Например може да се въведе буквена комбинация, която да отговаря на определена команда. Самите команди могат да се стартират заедно с определена…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени