Monthly Archives

May 2012

Планиране на Работни Помещения и Заводи – Factory Design Suite

Софтуерния пакет Autodesk Factory Design Suite е специално създаден с инструменти за проектиране на цехове, работни помещения и заводи. Софтуерните инструменти в пакета помагат както за проектиране разположението на машините и оборудването в цеха така и за симулиране на взаимните връзки и работните процеси между…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени