Monthly Archives

September 2014

Предимства на AutoCAD Mechanical пред AutoCAD

В настоящата демонстрация разглеждаме предимствата на специализирания продукт за двумерно проектиране AutoCAD Mechanical пред базовата версия на AutoCAD. AutoCAD Mechanical е специализиран продукт с добавени инструменти за автоматизиране на машинното проектиране, както и библиотеки със стандартни…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени