Monthly Archives

October 2014

Параметрично проектиране с AutoCAD и Excel

В настоящата демонстрация показваме възможностите за параметрично проектиране в AutoCAD Mechanical. Първоначално създаваме скица и дефинираме няколко нейни параметъра. В последствие можем да импортираме таблица от Excel, която съдържа стойности за предварително зададените параметри и да създаваме лесно и напълно автоматично…

Промо курс по 3ds Max 2015

Уважаеми колеги,

Фирма М КАД организира курс на тема “Въведение в дизайна и визуализацията с Autodesk 3ds Max”.
Курса ще се проведе в нашия учебен център в гр. София:
Адрес: ул. Околовръстен път 257, сграда КАРЕ, ет.2 офис 3
Дати: 27.10.2014 – 31.10.2014 от 17:00 до 20:00 часа
Цена: 220лв за един курсист.

Курса се провежда при набиране на група от минимум…

Параметрично проектиране с Autodesk Inventor и Excel

Настоящата демонстрация показва възможностите за параметрично проектиране на детайли в Autodesk Inventor посредством директна връзка с електронна таблица с информация от Microsoft Excel. Тази функционалност е изключително добра ако се налага да проектирате детайли със сходна конфигурация, но с различни размери. Вързката между модела и…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени