Monthly Archives

February 2014

Преминете към AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical e специализиран софтуер за машинно проектиране. В това видео сме ви представили 10-те основни причини да го предпочетете през базовата версия на…

Спецификация на няколко листа

Ако имате спецификация с много детайли в нея, в този урок ще видите как да я разделите на отделни…

Тръбни трасета в Inventor – част 5

Пета последна част от уроците за създаване на тръбни трасета в Autodesk Inventor. В последната част ще разгледаме няколко полезни техники за създаване на спецификации на създадените тръбни…

Курс по 3DStudio Max 10.03 – 14.03.2014 в София

Уважаеми колеги,

М КАД организира курс по Autodesk 3DStudio Max 2014 за начинаещи в рамките на 5 последователни дни от 10.03 до 14.03.2014.

Този курс е предназначен да запознае аудиторията с практиките за изграждане на 3D среда. По време на обучението ще преминете през целенасочени стъпки, които имат за цел да разкрият възможностите на софтуера…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени