Monthly Archives

April 2014

Какво ново в Autodesk Inventor 2015

В следващият видео клип можете да видите някои от най-новите и най-важни подобрения в Autodesk Inventor 2015. Те са най-общо ориентирани към повишаване на възможностите на Autodesk Inventor за дизайн и бързо създаване на сложни геометрични обекти. Има подобрения и при създаването на техническа документация и още много…

Какво ново в AutoCAD 2015

В този клип можете да видите някои от новостите в AutoCAD 2015. Най-общо те са следните:

Нова тъмна цветова тема
Нови възможности на началния екран
Предварително селектиране
Подсказващи малки икони
Предварително извеждане на някои команди
Нов вариант на командата Insert
Допълнителни опции при писане на текст
Допълнителни…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени