Monthly Archives

March 2013

Проектиране на хидравличен цилиндър – част 6 и 7

Шеста и седма част от поредицата видео уроци на тема “Проектиране на Хидравличен цилиндър в Autodesk Inventor”. В урока са разгледани някои основни техники на работа в тримерна среда. В тези два урока ще приключим видео уроците за хидравличния цилиндър, като ще направим още няколко детайла, а след ще генерираме разглобен вид на…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени