Monthly Archives

June 2012

Създаване на сложни сечения в Autodesk Inventor 2013

Autodesk Inventor 2013 преглага още по-добра функционалност при създаването на сложни и нестандартни сечения по няколко секущи равнини или по специфична секуща повърхнина или…

Създаване на тримерен модел от DWG чертеж в Autodesk Inventor

Едно от незаменимите предимства при съвместната работа на Autodesk Inventor с DWG чертежи създадени в AutoCAD. Чрез използване на натрупаната база данни от DWG файлове за изготвяне на 3D модели, значително ще ограничите времето и усилията за преминаване от 2d към 3d проектиране, а самите предимства от това да проектирате в 3D среда са…

Техническа документация в Product Design Suite 2013

Създаване на техническа документация чрез продуктовия пакет Product Design Suite и включения в него AutoCAD…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени