Category

Inventor

Проектиране на редуктор в Inventor – Част 1

Първа част на видео урока, в който ще създадем редуктор и всички елементи по него – валове, лагери, зъбни предавки и др. За начало имаме чертеж и няколко размера. Ще използваме Autodesk Inventor за тримерното моделиране и двумерен dwg файл, който сме отворили с…

Разгъвки от несиметрични секции в Autodesk Inventor

С модула за листов материал в Autodesk Inventor могат да се проектират най-разнообразни детайли, а след това автоматично се извеждат техните разгъвки. Често срещана задача е как да се направи разгъвка от един детайл, който е разделен на няколко симетрични/несиметрични части. Това значи да се създадат напрактика няколко разгъвки от…

Създаване на сложни сечения в Autodesk Inventor 2013

Autodesk Inventor 2013 преглага още по-добра функционалност при създаването на сложни и нестандартни сечения по няколко секущи равнини или по специфична секуща повърхнина или…

Създаване на тримерен модел от DWG чертеж в Autodesk Inventor

Едно от незаменимите предимства при съвместната работа на Autodesk Inventor с DWG чертежи създадени в AutoCAD. Чрез използване на натрупаната база данни от DWG файлове за изготвяне на 3D модели, значително ще ограничите времето и усилията за преминаване от 2d към 3d проектиране, а самите предимства от това да проектирате в 3D среда са…

Техническа документация в Product Design Suite 2013

Създаване на техническа документация чрез продуктовия пакет Product Design Suite и включения в него AutoCAD…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени