Category

Inventor

Проектиране на хидравличен цилиндър – част 3

Трета част от поредицата видео уроци на тема “Проектиране на Хидравличен цилиндър в Autodesk Inventor”. В урока са разгледани някои основни техники на работа в тримерна среда. В този урок ще направим един от детайлите, с които се захваща целия цилиндър за корпуса на…

Проектиране на хидравличен цилиндър – част 2

Втора част от поредицата видео уроци на тема “Проектиране на Хидравличен цилиндър в Autodesk Inventor”. В урока са разгледани някои основни техники на работа в тримерна среда. В този урок ще направим един от детайлите, с които се захваща целия цилиндър за корпуса на…

Проектиране на Хидравличен цилиндър – част 1

Първа част от поредицата видео уроци на тема “Проектиране на Хидравличен цилиндър в Autodesk Inventor”. В урока за разгледани някои основни техники на работа в тримерна…

Проектиране на пластмасови детайли в Autodesk Inventor

Проектиране на пластмасови детайли с удобните и лесни команди в Autodesk Inventor. Във видео урока са разгледани командите Boss, Grill, Lip и няколко други основни команди за създаване на солидни…

Проектиране на редуктор в Inventor – Част 7

Последна седма част на видео урока, в който ще създадем редуктор и всички елементи по него – валове, лагери, зъбни предавки и др. За начало имаме чертеж и няколко размера. Ще използваме Autodesk Inventor за тримерното моделиране и двумерен dwg файл, който сме отворили с…

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени