Autodesk Product Design & Manfuacturing Collection

Всички необходими инструменти за разработване, изпитване и производство на вашето изделие


Иновативни тримерни проекти

Autodesk Product Design Collection е пакет от софтуерни продукти които обхващат всяка една фаза от процеса на разработване, изпитване и производство на даден продукт, устройство или машина. С помощта на Цифровото Прототипиране можете да създадете идейния си проект, след това да го моделирате, да оформите техническата документация, да направите ефектни визуализации и накрая да подготвите атрактивни маркетингови материали, от един единствен специалист на едно единствено работно място.

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection ви предоставя:

Пълен работен процес

С Autodesk Product Design Collection имате налични всички инструменти за идеен проект, инженеринг, якостни проверки. създаване на пълна техническа документация и завладяващи маркетингови материали.

Дигитално прототипиране

Използвайте натрупаната база данни от DWG файлове и създавайте набързо тримерни модели от тях. Всичко това можете да постигнете с огромните възможности на Autodesk Inventor.

Техническа документация

Autodesk Product Design Collection включва в себе си всепризнатите продукти за създаване на техническа документация – AutoCAD и специализираната му версия за машинни инженери – AutoCAD Mechanical.

PRODUCT DESIGN COLLECTION
ВКЛЮЧЕНИ ПРОДУКТИ
Autodesk Inventor Professional
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
Fusion 360
AutoCAD
AutoCAD 360 PRO
ReCap 360 PRO
Vault Basic
3ds Max
NavisWorks Manage
Factory Design Utilities
Rendering in 360

Стандартната цена на Autodesk Product Design & Manufacturing Collection 2020 за едногодишен* лиценз е  3380 Евро с ДДС.

За да получите конкретна ценова оферта, ни изпратете  Запитване.

*Считано от 01.08.2016, Autodesk спря окончателно предлагането на безсрочни лицензи. След тази дата може да се закупуват само срочни лицензи съотвено за срок от 1, 2 или 3 години.

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени