AutoCAD Mechanical

Двумерно машинно проектиране и изготвяне на техническа документация

 
AutoCAD Mechanical е специализиран продукт за двумерно машинно проектиране. Той се възползва от неизчерпаемите възможности на базовия AutoCAD, като към това са добавени множество инструменти, с които се ускорява многократно скоростта на работа. AutoCAD Mechanical е неизменен спътник на всеки машинен инженер, тъй като е най-близък, като начин на работа, с AutoCAD и на практика не се губи никакво време, за да се премине към ефективна работа с него, като все пак в пакета на AutoCAD Mechanical се съдържа и AutoCAD, като отделно приложение. Допълнителните команди и цели менюта в AutoCAD Mechanical са съставени на базата на нуждите на машинните инженери и дори и малките промени, които има в някои от командите, всъщност носят огромна полза на потребителите му. Ако все още е трудно или пък е ненужно на инженерите в една фирма да преминат към тримерно проектиране, то AutoCAD Mechanical е точното решение за тях. Той е бърз, лесен за изучаване и с нищожна разлика в цената спрямо AutoCAD. AutoCAD Mechanical се ползва в машинното проектиране от всякакъв тип. Той е изключително продуктивен, когато се употребява за проектиране на машини за тежката или леката индустрия, проектиране на битова техника, мебелната промишленост и др. AutoCAD Mechanical притежава много специализирани инструменти, като например библиотека със стандартни скрепителни елементи, които се ползват и в строителното проектиране.

Възмoжности

Възможностите на AutoCAD Mechanical спрямо базовия AutoCAD са много и е трудно да бъдат изброени. Все пак основните от тях могат да се обобщят в няколко групи, като всяка една от тях е в различна степен полезна за отделните конструктори. Най-общо групите са следните:

DWG

AutoCAD Mechanical работи с най-разпространения файлов формат за техническа документация – DWG. Така може да се ползва цялата натрупана база данни в една фирма, без да има нужда тя да се транслира по какъвто и да е начин. Всеки продукт, който отваря DWG файлове ще отвори и такива създадени от AutoCAD Mechanical. Всички слоеве и настройки по стиловете, които вървят с DWG файла се запазват независимо дали са създадени в AutoCAD или друга версия на AutoCAD Mechanical.

Оразмеряване и означения

Огромна част от времето за създаване на техническа документация преминава в орзмеряване и поставяне на означения. Тук AutoCAD Mechanical има сериозно предимство пред базовия AutoCAD. В продукта има изключително богата библиотека от специализирани символи, които се ползват в машинните чертежи. Те са интелигентни блокове и при вмъкването им в чертежа се отваря прозорец, в който да се въведат съответните параметри, които ги характеризират. Оразмеряването става много бързо с AutoCAD Mechanical, тъй като той притежава инструменти специално създадени да оразмеряват характерни машинни елементи, като валове, болтови съединения и др.

Изгледи/Разрези/Проекции

Проекциите в AutoCAD Mechanical могат да се изчертаят много бързо, тъй като продукта притежава множество инструменти за пускане на помощни линии и допълнителни построения. За разрезите има отделна команда, с която се създава срезната крива, като AutoCAD Mechanical самостоятелно прекъсва щриховката или пък поставя автоматично такава. Отделно от това в AutoCAD Mechanical има специален инструмент за създаване на детайлен изглед. Той е изключително удобен, тъй като създава връзка между детайлния изглед и оригиналното място, от което е създаден, като така при промяна в него се променя и изгледа.

Библиотека

Ако има нещо, което да е всепризнато, като голямо предимство на AutoCAD Mechanical спрямо AutoCAD е именно богатия библиотечен материал, който е вграден в продукта. Стандартните компоненти, които има са около 650 000 и включват болтове, гайки, шайби, шпилки, шпонки, нитове, лагери и още много. Всеки един елемент е “интелигентен” и когато се ползва в чертежа може да се избере коя проекция да се вмъкне, а след това по всяко време може да се промени и размера на компонента. AutoCAD Mechanical автоматично срязва скритите линии и щриховки около компонента, а и в спецификацията после, всички стандартни компоненти могат да се извлечат с едно единствено кликване. Всеки един голям производител на стандартни и нестандартни компоненти предлага на сайта си двумерни и тримерни проекции на продуктите си, които много лесно могат да се качат в библиотеката на AutoCAD Mechanical.

Генериране и пресмятане на машинни компоненти

Наред с библиотечните компоненти, AutoCAD Mechanical генерира и валове, скрепителни съединения, пружини, зъбни предавки и верижни/ремъчни предавки. При скрепителните елементи, например, се задават вида и размера на болта, а след това AutoCAD Mechanical следи автоматично, за възможните гайки и шайби, които могат да паснат с него. Едновременно с това се създават и проекцията на отворите, като те са обвързани изцяло с типа на болта, а и AutoCAD Mechanical сам прекъсва щриховката, ако има такава. За всяко генериране могат да се ползват реални физични параметри. Например за създаването на зъбна предавка може да се посочи желаното предавателно съотношение, разстоянието между осите на колелата и AutoCAD Mechanical ще генерира възможните комбинации. Допълнително към всеки един инструмент за генериране има и част за проверочни изчисления, като така още на място може да се разбере дали елемента ще издържи на зададените натоварвания или пък до колко може да бъде натоварван.

Параметричност

Всеки един линеен или ъглов размер може да бъде зададен, като параметър в AutoCAD Mechanical. Заедно с това могат да се поставят геометрични ограничения, като параметричност, успоредност, паралелност, концентричност, тангенциалност и т.н. между отделните геометрични елементи в чертежа. Така може да се създадат “интелигентни” чертежи, чрез които бързо да се генерират еднотипни детайли, чрез таблични стойности на параметрите. Тези “интелигентни” детайли, след това се задават, като блокове или пък се качват в библиотеката на AutoCAD Mechanical за по-нататъшно ползване.

Организация и Спецификации

AutoCAD Mechanical поддържа обектна организация в самия чертеж. Това е характерно за работата в Autodesk Inventor, а е често срещана практика и в AutoCAD Mechanical. Всеки един обект(геометрия) може да бъде дефиниран, като съответната проекция на сглобка или детайл. Така може да се подредят всички обекти и извеждането на спецификации да стане значително по-бързо. След като имаме такъв списък с детайли и сглобки, може да се генерират отделни чертежи на всеки елемент, като връзките между файловете и оригиналния файл се запазват. Самите спецификации и позиции са значително разработени в AutoCAD Mechanical. Таблицата на спецификацията може да бъде редактирана с много инструменти, за да покрие съответния вътрешно-фирмен или международен стандарт.

Видео Демoнстрация

Полeзни Връзки

Ъпдейти и сервизни пакети за AutoCAD Mechanical можете да намерите тук. Драйвери и приложения можете да намерите тук. Малки приложения можете да намерите тук. Дискусионна група за AutoCAD Mechanical може да намерите тук. Учебни материали можете да свалите от тук.

Систeмни Изисквания

32-битова операционна система

•Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista® (SP2 или по-нов), Enterprise, Business, Ultimate и Home Premium или Microsoft® Windows® XP Home и Professional (SP3 или по-нов) •Intel® Pentium® или AMD Athlon® двуядрен процесор, 1.6 GHz или по-бърз със SSE2 технология за Windows XP или Intel Pentium 4 и AMD Athlon двуядрен, 3 GHz или по-бърз със SSE2 технология Windows Vista •2 GB RAM •2.8 GB свободно място на твърдия диск (3.4 GB за нова инсталация без инсталиран .NET) •Microsoft® Internet Explorer® 7.0 или по-нов

64-битова операционна система •Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (SP2 или по-нов) Enterprise, Business, Ultimate или Home Premium и Microsoft Windows XP Professional x64 (SP2 или по-нов) •AMD Athlon със SSE2 технология, AMD Opteron® със SSE2 technology, Intel® Xeon® с Intel EM64T поддръжка и SSE2 технология, както и Intel Pentium 4 с Intel EM64T поддръжка и SSE2 технология •2 GB RAM •3 GB free свободно място на твърдия диск (3.6 GB за нова инсталация без инсталиран .NET) •Microsoft® Internet Explorer® 7.0 или по-нов

Цeна

Стандартната цена на AutoCAD 2019 за едногодишен* лиценз е  2058 Евро с ДДС.

За да получите конкретна ценова оферта, ни изпратете  Запитване.

*Считано от 01.08.2016, Autodesk спря окончателно предлагането на безсрочни лицензи. След тази дата може да се закупуват само срочни лицензи съотвено за срок от 1, 2 или 3 години.

Прoбна Версия

Пробна версия можете да свалите от тук.

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени