AutoCAD Inventor LT Suite

Проектиране на детайли и съставяне на техническа документация

AutoCAD Inventor LT е софтуерно решение специализирано в тримерното конструиране на детайли и оформянето на техническа документация. Autodesk Inventor LT съдържа почти всички команди за тримерно моделиране, които притежава и пълната версия на продукта Autodesk Inventor Suite. Inventor LT е изцяло параметричен продукт, който може да свърши чудесна работа на фирми, които проектират и произвеждат различни детайли за машиностроенето. В Inventor LT е включен и модула Inventor Studio, който служи за създаване на завладяващи изображения и видео-клипове. Всеки детайл или чертеж съставен в Inventor LT може да се ползва и от пълната версия на продукта, което значи че в един екип или отдел може да е налична комбинация от двата продукта, без това да създава каквито и да е проблеми. Inventor LT може да отваря и записва, без никакви външни транслатори, най-разпространените файлови формати – DWG, IGES, STEP, STL, както и формати на конкурентни продукти.

AutoCAD Inventor LT Suite е пакет от продукти и включва в себе си освен Inventor LT, още AutoCAD LT, Autodesk Fusion и Sketchbook. Това означава, че имате всички необходими инструменти за идейния проект, проектирането и оформянето на техническата документация. Всичко това струва почти три пъти по-малко от цената на базовата версия на Autodesk Inventor, което прави пакета удобен за всеки бюджет, дори и на малки фирми.

Разликите между пълния Inventor и Inventor LT са няколко, като основната е невъзможността на Inventor LT да работи със сглобки, както и липсата на наличните в Inventor Professional модули за Якостен Анализ, Динамични симулации, Проектиране на тръбопроводи и окабеляване, както и модула за проектиране на шприц форми. Разликите са показани в следната таблица:

Функционалност Inventor LT Inventor Inventor Professional
DWG Съвместимост
Работа с BIM
Файлова Организация  
Цифрово Прототипиране
3D машинно проектиране
Директна редакция на детайлите
Инструменти за визуализация
Работа със Сглобени Единици  
Автоматични Спецификации  
Autodesk 360 Облачна Технология
Споделяне на файлове  
Конструиране на шприц форми    
Тръбопроводи и окабеляване    
Якостен анализ    
Динамични симулации    

 

Стандартната цена на AutoCAD Inventor LT Suite 2019 за едногодишен* лиценз е  678 Евро с ДДС.

За да получите конкретна ценова оферта, ни изпратете  Запитване.

*Считано от 01.08.2016, Autodesk спря окончателно предлагането на безсрочни лицензи. След тази дата може да се закупуват само срочни лицензи съотвено за срок от 1, 2 или 3 години.

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени