AutoCAD LT

Двумерно техническо чертане

 
 AutoCAD LT е софтуер за професионално 2D проектиране и е напълно съвместим с DWG файловия формат на Autodesk. Той разполага с редица инструменти за бързо и качествено изготвяне на вашите чертежи, както и споделянето им с колеги и партньори.

AutoCAD LT притежава голяма част от инструментите за двумерно чертане на пълната версия, на една много добра цена, съобразена с бюджета на всеки потребител.

С AutoCAD LT можете да създавате двумерни чертежи от всякакъв тип, да ги оразмерявате, да поставяте щриховки и да оформяте техническа документация на професионално ниво.

Възмoжности


Документиране

Създаване на сложни чертежи посредством използване на прости команди като генериране на линии, криви, окръжности и др. Редактиране на съществуващи чертежи и добавяне на анотации като текст, размери и таблици.

Споделяне

Всички чертежи създадени на AutoCAD LT се съхраняват във файловия формат DWG, което ви гарантира безпроблемна комуникация с вашите колеги и партньори както и запазване целостта на вашите данни. AutoCAD LT и генерираните с него данни са също така напълно съвместими с всички останали приложения на Autodesk.

Вмъкване на данни и подложки

AutoCAD LT ви предоставя възможност за повторно използване на данни създадени от ваши колеги или партньори в DWG формат. Също така можете да вмъквате данни и подложки в JPG, TIF, Microsoft Excel, DWF и PDF формат.

Оптимизация

AutoCAD LT предоставя възможност за потребителско конфигуриране на работния интерфейс специфично за вашите нужди и тези на вашата компания.

AutoCAD/AutoCAD LT Сравнение


  AutoCAD LT AutoCAD
 Работен екран  
 Управление на изгледи  
 ViewCube  
 Бързи команди
 Захвати (Grips)
 Командна лента
 Прозорци с работните файлове
 Палети с команди
 Библиотеки с блокове
 Външни референции (XREF)
 Асоциативно размножаване (Array)
 3D Дизайн
 3D управление на повърхности  
 Работа с облак от точки  
 Перспективни изгледи  
 Визуални стилове  
 Материална библиотека  
 Типове осветеност  
 Рендериране  
 Импорт на SKP файлове  
 Документация
 Express tools  
 Команди за създаване на проекции  
 Параметрични ограничения  
 Динамични блокове
 Транспарантност на обектите
 Извличане на данни към таблици (Data Extraction)  
 Извличане на атрибути към текстов файл
 Многоредов текст (MLINE)  
 Двойноредов текст (DLINE)
 Управление на принтирането
 Съвместна работа
 Експорт към тримерен DWF файл  
 Експорт към STL (3D принтиране)  
 PDF/DWF експорт
 Импорт/Експорт на DGN файлове
 Импорт/Експорт на FBX файлове  
 Импорт на IGES, CATIA, Rhino, Pro/Engineer и STEP  файлове  
 Конвертиране на DWG файлове
 Autodesk 360
 Съвместна работа в екипа
 Споделяне във Facebook
 Географско позициониране, чрез Google Maps
 Потребителски настройки
 Зареждане на LISP функции  
 Поддръжка на ObjectARX® (C++, C#, and VB .NET)  
 Запис на поредица команди  
 Управление на потребителския интерфейс
 Мрежов лиценз  
 CAD стандарти  
 Множество потребителски профили  
 Изчистване на настройки
 Пренос на лиценза през Internet
 Управление на инсталираните приложения
 Мигриране на настройки от стари версии
 Мобилни приложения на Autodesk  
 Сигурно стартиране

Пробна Версия

30 дневна безплатна пробна версия може да свалите от тук.
Драйвъри и приложения можете да намерите тук.
Малки приложения можете да намерите тук.
Дискусионна група за AutoCAD LT може да намерите тук.
Учебни материали можете да свалите от тук.

Систeмни изисквания


За 32-битова операционна система:

Операционна система: Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium; Windows Vista® (SP2 или по-нов) Enterprise, Business, Ultimate, Home Premium

Процесор за тези операционни системи: Intel Pentium 4 или AMD Athlon™ двуядрен процесор, 3.0 GHz или повече с вградена SSE2 технология

Операционна система: Windows XP Professional или Home edition (SP3 или по-нов)

Процесор за тази операционна система:Intel Pentium 4 или AMD Athlon двуядрен процесор, 1.6 GHz или повече с вградена SSE2 технология

За 64-битова операционна система:

Операционна система: Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional или Home Premium; Windows Vista (SP2 или по-нов) Enterprise, Business, или Ultimate edition; Windows XP Professional edition (SP2 или по-нов)

Процесор за тази операционна система: AMD Athlon 64 with SSE2 technology, AMD Opteron™ with SSE2 technology, Intel® Xeon® with Intel EM64T support with SSE2 technology, or Intel Pentium 4 with Intel EM64T support with SSE2 technology

Общи изисквания към компютърната конфигурация

• 1 GB RAM

• 1.4 GB свободно дисково пространство

• 1,024 x 768 VGA True Color дисплей

• Microsoft Internet Explorer 7.0 или по-нов

Цeна

Стандартната цена на AutoCAD LT 2019 за едногодишен* лиценз е  468 Евро с ДДС.

За да получите конкретна ценова оферта, ни изпратете  Запитване.

*Считано от 01.08.2016, Autodesk спря окончателно предлагането на безсрочни лицензи. След тази дата може да се закупуват само срочни лицензи съотвено за срок от 1, 2 или 3 години.

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени