Altium Designer

Проектиране на електронни схеми, платки , FPGA и симулации

Altium Designer

Altium Designer е софтуер за проектиране на електронни схеми, печатни платки, PCB и FPGA. Продукта предоставя ненадмината функционалност при цялостното проектиране на електронни изделия като обединява всички данни в единен дигитален модел.
Altium Designer 2013

Проектиране на Платки

Altium Designer обединява всички етапи на електронното проектиране от началната идея до през програмирането до производството. Единната му база данни елиминира грешки възникващи от транслации на отделни файлови формати. Основните характеристики на продукта включват:

 • Създаване на компоненти и управление на библиотеки,
 • Пълна йерархия при проектирането, повторно използване на схеми и поддръжка на различни варианти,
 • Симулация на сигнали,
 • Цялост на сигналите; Анализи,
 • Интерактивно рутиране ( routing ),
 • Графично сравняване на различни версии както схематично така и в PCB среда,
 • Автоматично рутиране, Autorouting,
 • Навигация и подчертаване,
 • 3D Проектиране на платки с проверка за колизии в реално време,
 • Експорт на документация и файлове за производствени цели.

Интелигентно Управление на Данни

С предоставяните от Altium Designer възможности за управление на данните, можете автоматично да управлявате всички версии на вашите проекти. Може да проследявате процеса на проектиране, да одобрявате варианти и да възлагате задачи на вашия екип. Така може да контролирате напълно целия процес на изготвяне на вашите продукти.

Управлението на данни включва:

 • Система за управление на версиите,
 • Утвърждаване на варианти и пускането им в производство,
 • Управление на повтарящи се процеси

Библиотеки

Altium Designer съдържа обширни библиотеки с компоненти на производители, примерни разработки, шаблони и множество други материали целящи улесняване на вашата работа!

Сравнителна Таблица

Функционалност Altium Designer Viewer Altium Designer SE Altium Designer
DPX Platform  
Schematic Viewer
PCB – Viewer
CAM File – Viewer
Schematic – Soft Design Editing Tools  
Simulation – VHDL  
NanoBoard Support  
FPGA Design  
FPGA Processor Cores  
Processor Core Embedded Tools  
Programmable FPGA-Based Instruments  
Soft Device JTAG Support  
Hard Device JTAG Support  
IP Core Design Re-Use  
Import/Export  
Schematic – Editing  
Library Mangement  
Simulation – Mixed Signal  
Signal Integrity – Schematic Level  
PCB – Board Definition & Rules  
CAM File – Importer (Gerber, ODB++)  
PCB – 3D PCB Design Environment    
PCB – Layout    
PCB – Interactive Routing    
Topological Autorouting    
Signal Integrity – Layout Level    
PCB – Manufacturing File Outputs    
CAM File – Editor (Gerber, ODB++)    
 

 

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени