Обучение по тримерно моделиране, симулаци и анализи

Курс по Product Design Suite Ultimate

Преглед

Курса се провежда на пакета от продукти Product Design Suite. След преминаване на обучението ще можете да работите на Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, Showcase и Navisworks. Ще можете да извършите всеки един процес от създаването на машината – от идейния проект, през самия инженеринг, якостният анализ, динамичната симулация и накрая ще можете да създавате и ефектни визуализации.

Сертификат

М КАД издава сертификат за преминатото обучение в качеството си на официален представител на Autodesk за България. Обученията се провеждат от сертифицирани лектори, покрили високите стандарти на Autodesk за ниво на познаваемост на софтуера и техническа поддръжка.

Програма

Времетраене: 25 учебни часа

1. AutoCAD Mechanical

• Потребителски интерфейс
• Шаблонни файлове
• Слоеве в AutoCAD Mechanical
• Работна организация
• Конструиране с Power Команди
• Асоциативни изгледи
• Генератори на машинни елементи – скрепителни съединения, профили, пружини, валове, лагери и др.
• Автоматични изгледи
• Поставяне на размери и специфични символи
• Генериране на спецификации
• Работа с вградените стандарти и редакция

2. Autodesk Inventor

• Потребителски интерфейс
• Параметрични скици
• Моделиране (Features)
• Sheet metal
• Сглобки (Assembly), Сглобяване
• Рамков генератор + Заварки (Frame Generator)
• Чертежи + Спецификации
• Проектиране на тръбни трасета
• Конструиране на пластмасови детайли
• Якостен анализ и оптимизационно пресмятане
• Динамични симулации

3. Създаване на маркетингови материали със Showcase

• Позициониране на модела
• Избор на репрезентация
• Околна среда и настройки
• Създаване на различни варианти
• Материали и осветления
• Реалистични снимки
• Реалистични видео-клипове

4. Менажиране на всички работни файлове с Navisworks

Изтеглете програмата от тук: PDS Ultimate