Обучение по тримерно моделиране и създаване на техническа документация

Преглед

Курса се провежда на пакета от продукти Product Design Suite. След преминаване на обучението ще се научите да работите с Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, Showcase и Navisworks. След завършването на курса ще можете да съдавате идейния проект, да конструирате и накрая да генерирате ефектни визуализации на вашия модел.

Сертификат

М КАД издава сертификат за преминатото обучение в качеството си на официален представител на Autodesk за България. Обученията се провеждат от сертифицирани лектори, покрили високите стандарти на Autodesk за ниво на познаваемост на софтуера и техническа поддръжка.

Програма

Времетраене: 25 учебни часа

1. AutoCAD Mechanical

• Потребителски интерфейс
• Шаблонни файлове
• Слоеве в AutoCAD Mechanical
• Работна организация
• Конструиране с Power Команди
• Асоциативни изгледи
• Генератори на машинни елементи – скрепителни съединения, профили, пружини, валове, лагери и др.
• Автоматични изгледи
• Поставяне на размери и специфични символи
• Генериране на спецификации
• Якостен анализ на сечения
• Работа с вградените стандарти и редакция

2. Autodesk Inventor

• Потребителски интерфейс
• Параметрични скици
• Моделиране (Features)
• Sheet metal
• Сглобки (Assembly), Сглобяване
• Рамков генератор + Заварки (Frame Generator)
• Чертежи + Спецификации

3. Създаване на маркетингови материали със Showcase

• Позициониране на модела
• Избор на репрезентация
• Околна среда и настройки
• Създаване на различни варианти
• Материали и осветления
• Реалистични снимки
• Реалистични видео-клипове

4. Менажиране на всички работни файлове с Navisworks

Изтеглете програмата от тук: PDS Standard