Обучение по проектиране на цехове и работни помещения

Преглед

Курса се провежда на пакета от продукти Factory Design Suite. След преминаване на обучението ще можете да работите на Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical и Navisworks. Ще можете да създавате работни помещения, да ги анализирате и да правите ефектни визуализации. Всичко това във двумерна и тримерна среда. Като допълнение ще получите добри познания за конструиране на детайли и машини и да създавате техническата документация към тях.

Сертификат

М КАД издава сертификат за преминатото обучение в качеството си на официален представител на Autodesk за България. Обученията се провеждат от сертифицирани лектори, покрили високите стандарти на Autodesk за ниво на познаваемост на софтуера и техническа поддръжка.

Програма

Времетраене: 25 учебни часа

1. Работа с основните продукти на Factory Design Suite

a. Autodesk Inventor :
• Потребителски интерфейс
• Параметрични скици
• Проектиране на детайли, Features
• Използване на натрупаната база данни от двумерни чертежи (dwg/ipt)
• Рамкови конструкции
• Вмъкване на детайли
• Сглобки (Assembly), Сглобяване
• Адаптивност (Adaptivity)
• Чертежи и Спецификации

b. AutoCAD Mechanical
• Основни предимства на AutoCAD Mechanical;
• Работа с готови стандарти;
• Генератори на машинни компоненти;
• Асоциативни изгледи и файлова организация;
• “Hide” ситуации

2. Factory Design Utilities

• Създаване на работни помещения
• Работа с различни блокове
• Вмъкване на двумерни и тримерни обекти
• Оптимизиране на позициите
• Редактиране на дефинициите
• Оптимизация на работните потоци
• Navisworks – обединяване на всички работни файлове
o Визуализация
o Анимации
o Анализи
o Кореспонденция с другите екипи
o Генериране на работна документация

Изтеглете програмата от тук: FDS