Курс на обучение по AutoCAD Mechanical

Преглед

След преминаване на обучението за работа с AutoCAD Mechanical ще можете да създавате прецизни машинни чертежи. Ще се научите да ползвате стандартните библиотеки и машинните генератори вградени в продукта. Също така ще можете да създавате собствени символи, да редактирате интелигентно чертежи, да генерирате автоматично спецификации и др.

Сертификат

М КАД издава сертификат за преминатото обучение в качеството си на официален представител на Autodesk за България. Обученията се провеждат от сертифицирани лектори, покрили високите стандарти на Autodesk за ниво на познаваемост на софтуера и техническа поддръжка.

Програма

Времетраене: 22 учебни часа

 1. Потребителски интерфейс
 2. Шаблонни файлове
 3. Слоеве в AutoCAD Mechanical
 4. Работна организация
 5. Конструиране с Power Команди
 6. Асоциативни изгледи
 7. Генератори на машинни елементи – скрепителни съединения, профили, пружини, валове, лагери и др.
 8. Автоматични изгледи
 9. Поставяне на размери и специфични символи
 10. Генериране на спецификации
 11. Якостен анализ на сечения
 12. Работа с вградените стандарти и редакция

Изпратете запитване за обучение от тук.