Курс на обучение по AutoCAD Electrical за начинаещи

ОписаниеПрограмаЦелиПредварителни ИзискванияСертификатЗаписване

Описание на курса

Този курс е оформен за нови потребители които имат изискване да изучат спецификата на работа с AutoCAD® Electrical.

След преминаване на обучението за работа с AutoCAD Electrical за начинаещи, ще можете да работите с потребителския интерфейс, да създавате и управлявате проекти, да управлявате чертежи и връзки, да вмъквате проводници, да ги номерирате, да управлявате вериги. Също така ще можете да създавате собствени символи, да редактирате интелигентно чертежи, да генерирате автоматично спецификации както и да създавате изгледи на табла.

Обучението се провежда по специализирани обучителни материали на Autodesk, като включва значителен брой практически упражнения.

Всички упражнения и работни файлове в този курс са базирани на Европейския (IEC) стандарт.

Препоръчително времетраене: 24 учебни часа по 45 мин.

Програма

Основи в AutoCAD Electrical

 • Основи на работния процесРаботна Среда
  • Базов работен процес
 • Основи при създаването на проект
  • Проджект мениджър
  • Списък с чертежи в проект
  • Навигиране между проекти
  • Активиране и копиране на проект
 • Схемно опроводяване
  • Проводници и шини
  • Номериране на проводници
  • Сигнали Вход/Изход
  • Вериги
  • Многофазни Вериги
  • Конектори и опроводяване от точка до точка

Основи в AutoCAD Electrical

 • Редактиране на Схеми
  • Основни Инструменти
  • Други Инструменти
  • Преномериране и Обозначаване на Чертежи
  • Инструменти за Проверка (Одит)
 • Схематични Компоненти
  • Добавяне на Компоненти
  • Подмяна и Обновяване на Блокове
  • Добавяне на Компоненти от Списък
 • Схематични Отчети (Спецификации)
  • Изготвяне на Отчети и Спецификации
 • Изгледи на Табла
  • Създаване на Изглед от Схематичен Списък
  • Инструмент за Поставяне на DIN шини
  • Подреждане на Табло
  • Редактор на Клемореди
  • Обозначаване на Табла и Отчети

Конфигурация

 • Настройки и КонфигурацияСъздаване на Типове Проводници
  • Референтни Файлове
  • Настройки на Чертеж
  • Настройки на Проект
 • Потребителски Компоненти
  • Схематични Символи
  • Библиотека със Символи
  • Потребителски означения на табло
 • Потребителски Данни
  • Управление на Каталога с Производители
  • Редактиране на Списъка с Пинове
  • Обновяване на Чертожните Атрибути

Отвъд Основите

 • Инструменти за Автоматизация
  • Генериране на Автоматични Отчети
  • Обновяване на Схеми от Списъци
 • Интеграция с Autodesk Inventor
  • Обмен на Данни между AutoCAD Electrical и Autodesk Inventor
 • PLC Модули
  • Използване на PLC База Данни
  • PLC I/O Адресиране
  • Електронна Таблица към PLC I/O
  • Използване на PLC I/O Модули
 • Допълнителни Инструменти
  • Данни за проводник към табло
  • Управление на Кабели

Цели на Курса

Основната цел на този курс е да могат обучаващите се да изучат основните команди нужни за създаване на професионални проекти по автоматика с помощта на AutoCAD Electrical.

След завършване на курса, ще можете да:

 • Използвате потребителския интерфейс на AutoCAD Electrical.
 • Използвате базовите инструменти на AutoCAD Electrical.
 • Изграждате интелигентни чертежи и изгледи на табла.
 • Създавате, преглеждате и редактирате настройки на проекти.
 • Изваждате данни от чертежи в спецификации според ваши собствени стандарти.
 • Вмъквате и редактирате параметрични PLC модули, непараметрични PLC модули и единични PLC I/O точки.

Предварителни Изисквания

Базови умения за работа с AutoCAD®. Познания в спецификата на електро проектирането или електро инженеринга се счита за плюс. Препоръчително е обучаващите се да имат добра компютърна грамотност и умения за работа с Microsoft® Windows и Microsoft® Excel.

Сертификат

М КАД издава сертификат за преминато обучение в качеството си на официален представител на Autodesk за България. Обученията се провеждат от сертифицирани лектори, покрили високите стандарти на Autodesk за ниво на познаваемост на софтуера.

Записване

Обученията по AutoCAD Electrical се провеждат на място в нашия учебен център в гр. София, ул. Околовръстен Път 257, сграда “КАРЕ” ет. 2 офис 3 или на място при клиента в случай, че обучението е фирмено.

М КАД предлага два варианта на обучение – индивидуално и в група.

Изпратете вашата заявка за записване тук.

Забележка: Предложените времетраене и програма на обучението са рамкови. Темите на курса и времетраенето могат да бъдат променянени от обучаващия инструктор на база на текущи знания и ниво на умения на обучаващите се.