Курс на обучение по AutoCAD за напреднали

Преглед

След преминаване на обучението за работа с AutoCAD за напреднали, ще можете да създавате и управлявате блокове, да създавате собствени шаблони и таблици в тях. В курса се разглеждат и възможностите на AutoCAD за тримерно проектиране.

Сертификат

М КАД издава сертификат за преминатото обучение в качеството си на официален представител на Autodesk за България. Обученията се провеждат от сертифицирани лектори, покрили високите стандарти на Autodesk за ниво на познаваемост на софтуера и техническа поддръжка.

Програма

Предварителни изисквания: Базово владеене на възможностите на AutoCAD или преминато обучение по AutoCAD за начинаещи

Времетраене: 22 учебни часа по 45 мин.

1. Блокове

• Дефиниране на блок
• Записване на блокове като чертожни файлове
• Вмъкване на блокове. Точка на вмъкване, мащабиране и ротация
• Дефиниране на блокове с атрибути.
• Създаване на field block

2. Работа в Layouts

• Използване на Layouts
• Създаване на изгледи (Layout с Viewports)
• Работа в Layout Viewports

3. Работа със шаблони (templates)

• Използване на вече създадени шаблони
• Организация
• Създаване на собствени шаблони с включени интелигентни елементи

4. Отпечатване на чертежи(плотиране)

• Настройки на Page Setups
• Настройки на стилове за плотиране
• Publishing Drawings
• Създаване на 3D плот файл

5. Тримерно моделиране

• Създаване на основни примитиви
• Сложни форми създадени чрез Sweep, Extrude, Loft и др.
• Boolean операции
• Реалистични изображения и работа с материали

6. Работа с таблици

7. Създаване на менюта, настройки на потребителския интерфейс

• Редактиране на потребителски менюта
• Създаване на менюта

Изтеглете програмата от тук: AutoCAD Напреднали.

Изпратете запитване за обучение от тук.