Курс на обучение по Autodesk 3ds Max за начинаещи

Преглед

Този курс е предназначен да запознае аудиторията с практиките за изграждане на 3D среда. По време на обучението ще преминете през целенасочени стъпки, които имат за цел да разкрият възможностите на софтуера и работата в 3D пространство.

Сертификат

М КАД издава сертификат за преминатото обучение в качеството си на официален представител на Autodesk за България. Обученията се провеждат от сертифицирани лектори, покрили високите стандарти на Autodesk за ниво на познаваемост на софтуера и техническа поддръжка.

Програма

Времетраене: 22 учебни часа

 • Интерфейс, значение на бутоните и менютата
 • Изгледи и работни полета
 • Организиране и оптимизиране на работния процес – слоеве, мерни единици, настройки
 • Изграждане на примитивни обекти
 • Изграждане на примитивни форми
 • Селектиране, позициониране, скалиране и трансформиране на обекти
 • Симетрични, асиметрични, свободни форми и обекти
 • Сложни геометрични обекти
 • Работа с под-обектно ниво
 • Моделиране на обекти
 • Форми
 • Манипулиране на форми
 • Използване на модификатори
 • Текст в 2D и 3D
 • Създаване на сцена
 • Работа с цветове и материали
 • Създаване на камера и работа с нея
 • Създаване на светлини и контролирането им
 • Изобразяване
 • Кадри
 • Преференции

Изпратете запитване за обучение от тук