Architecture, Engineering & Construction Collection

Архитектура, Строителство, Конструкции и Инфраструктура

Autodesk AEC Collection е пакет, притежаващ продукти за двумерен и тримерен анализ на конструкции, както и специализирано приложение за извеждане на количествени сметки.

  • Концепция – създайте множество концептуални модели с Autodesk Sketchbook Designer;
  • Архитектура – Включения в пакета Revit с частта си за архитектура е мощно средство за архитектурни проекти. Той е напълно параметричен продукт, чрез който фасади, сложни форми и всякакви архитектурни елементи могат да се създадат в най-кратки срокове, като има постоянна асоциативна връзка между техническата документация и тримерния модел;
  • Конструкции – Всякакви видове конструкции – стоманени ферми, стоманобетонни конструкции и др. могат да се създадат чрез Revit в частта си Revit Structure;
  • ОВК, ВиК и Електрически системи – всичко това може да направите тримерно върху модел създаден чрез другите части на Revit с инструментите на Revit MEP;
  • Работни чертежи – Бързо и автоматизирано създавайте кофражни и армировъчни планове с AutoCAD Structural Detailing;
  • Маркетингови материали – Представяне на идеи с помощта на реалистична визуализация в продуктите Autodesk Showcase и 3ds Max Design;
  • Количествени сметки – С Quantity Takeoff се извеждат всякакви количествени сметки, себестойност и т.н.;
  • Анализи – В пакета е включен най-разпространения продукт за пресмятане на строителни конструкции – Robot Structural Analysis. Той ползва метода на крайните елементи за 2D и 3D анализи на стоманени, стоманобетонни и дървени конструкции, сложни сечения, сеизмични анализи и много други;
  • Autodesk Inventor – В пакета е наличен и Autodesk Inventor, чрез който можете да създавате или най-малкото да отваряте различни механизми, които са част от сградната инсталация, като асансьори и ескалатори;
  • Управление на проектните данни – всички документи и тримерни модели могат да се управляват чрез Navisworks Manage и да се правят различни анализи, за откриване на грешки в етапа на проектирането.
Autodesk AEC Collection съдържа следните продукти:

Благодарим Ви за проявения интерес относно закупуване на Autodesk AEC Collection. Цената на пaкeта за срок от 1 година е 3690,00 Евро с вкл ДДС. За да получите конкретна оферта, ни изпратете Запитване от тук.

 

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени