AutoCAD Electrical

Проектиране на автоматични схеми за управление, конфигуриране на табла, клемореди

 
AutoCAD Electrical представлява софтуер базиран на AutoCAD с добавени специфични инструменти за проектиране на автоматични схеми за управление, конфигуриране на табла, клемореди и редица други задачи от които се нуждаят електро проектантите и електро инженерите, а обикновения AutoCAD не може да им осигури. Освен познатия AutoCAD интерфейс, Electrical разполага и със специфична среда за проектиране предоставяща ненадмината бързина и точност при изготвянето на електрически схеми. AutoCAD Electrical се използва за проектиране на електрически схеми за управление, електрически части на машини, проектиране и конфигуриране на електро табла, клемореди, шини, проводници и други. Обикновено нуждите на електро проектантите и инженерите са доста специфични и базовите софтуери рядко предоставят нужните инструменти за улесняване на тяхната работа. От огромно значение е наличието на библиотеки със стандартни електрически елементи и компоненти които не е нужно да се изчертават, а само да се зададат техните параметри. AutoCAD Electrical разполага с обширни каталози на водещите производители на електро апаратура като Schneider, Moeller, Merlin Gerin, Omron и много други. Като продукт на Autodesk, той е тясно свързан с Autodesk Inventor и предлага незаменима функционалност при изготвяне на кабелни трасета.

Възмoжности

Възможностите на AutoCAD Electrical са много. Самия начин на работа с него е доста различен от този по който се работи в стандартната AutoCAD среда. Той разполага със специален интерфейс включващ най-различни команди с цел автоматизиране до максимална степен процеса на изчертаване на компоненти, табла и цели схеми. Всеки един проводник, компонент или схема създаден с AutoCAD Electrical е интелигентен и съдържа в себе си информация за местонахождението си, за свързаните към него компоненти или проводници и много други атрибути. Ръчното изчертаване на геометрия е сведено почти до минимум. С AutoCAD Electrical, инженерите почти не използват обикновения AutoCAD интерфейс за проектиране, а по-скоро задават нужните параметри и конфигурации и софтуера интелигентно изработва чертежите на база на тези условия. Така се спестява значително време което иначе би било загубено за ненужно ръчно изчертаване на редица елементи и възли от проекта. Спестявайки това време, инженерите могат да отделят основните си усилия за това как да бъде изграден по оптимално техния проект и да се подобри неговата функционалност.

Изчерпателни библиотеки със стандартни елементи

AutoCAD Electrical включва повече от 2000 стандартни символа. Системата от менюта за вмъкване на електрически, пневматични и хидравлични компоненти дава възможност за бързо изготвяне на проекти, базирани на международните стандарти. Символните библиотеки включват в себе си AS, BG, IEC, JIC и JIS чертожни стандарти.

Автоматично номериране на проводници и поставяне на етикети на компонентите

AutoCAD Electrical автоматично поставя последователни или референтни номера на всички проводници и компоненти в зависимост от избраната конфигурация. При необходимост, референтните номера и етикетите автоматично получават окончание, така че да се избегнат повторения. Софтуерът може да променя номерацията на елементите при промяна на изискванията към схемата. Освен това, ако AutoCAD Electrical определи, че вкараният номер на проводник припокрива нещо друго в чертежа, той започва автоматично да търси свободно място за поставяне на номера на проводника по протежението му.

Автоматични отчети

Автоматичните отчети драстично намаляват времето, нужно за генериране на спецификации, като същевременно се елиминират възможни грешки. Генерирането на отчети в AutoCAD Electrical е лесно и включва спецификации, кабелни списъци, клемореди, списъци с трасета и много други. Функцията дава възможност за създаване на многобройни отчети чрез една единствена команда.

Проверка за грешки в реално време

AutoCAD Electrical непрекъснато сравнява въвежданите промени в настоящия проект и предупреждава за възможни грешки, като например дублирани номера на проводници или етикети на компоненти, още в момента на тяхното създаване. Така се избягват скъпоструващи грешки, които се проявяват чак в етапа на производство.

Поддръжка в реално време на релета и прилежащите им контакти

Значително намалява риска от грешки, свързани с присъединяването на твърде много контактни елемента към дадено реле. AutoCAD Electrical създава връзка „родител-наследник” между релето и контактите и следи вместо потребителя колко контактни елемента са прикачени към дадено реле. Софтуера автоматично известява когато лимитът контакти за дадено реле е надхвърлен.

Създаване на интелигентни чертежи на ел. табла и панели въз основа на схема

След като проектантите изготвят схемотехническия проект, софтуерът извлича списък на компонентите, които трябва да бъдат разположени в чертежа на ел. таблото или панела. Всичко, което потребителите трябва да направят е да изберат компонент от списъка и да го позиционират на мястото му върху таблото. Физическия отпечатък на всяко устройство от схемата се вкарва в избрана точка от чертежа. След това софтуерът създава връзка между схемата и таблото. Това означава, че когато потребителите правят променят в единия чертеж, получават напомняне за разрешение да се актуализира и другия. Дори и непринадлежащи към схемата елементи като канали за проводници и монтажни изделия могат да бъдат добавени към чертежа, за да се създаде “интелигентен” отчет за спецификацията на панела или ел. таблото.

Команди, създадени специално за чертане на електрически схеми

Разработен специално за проектиране на електрически схеми за управление, AutoCAD Electrical включва функционалности, които могат да спестят безброй часове, прекарани в проектиране. Функции като бързо прекъсване на проводници, копиране и изтриване на компоненти или вериги, преместване и подравняване на компоненти гарантират огромно спестяване на време при изготвяне на вашите проекти.

Споделяне на чертежи и проследяване на промени

Чертежите създадени с AutoCAD Electrical могат да бъдат преглеждани и редактирани от всяка програма, съвместима с DWG формат като например AutoCAD или AutoCAD LT. С вградената в AutoCAD Electrical функционална възможност за проследяване на редакции, без значение колко хора имат достъп до чертежите, потребителите могат да проследят всички промени, направени в чертежите от последната актуализация.

Повторно използване на съществуващи чертежи

Посредством този инструмент може да използвате вече готови чертежи от друг проект. AutoCAD Electrical дава възможност за копиране на специфична част от схемата или повторно използване на цял чертеж. Може да съхранявате често използвани схеми за употреба в бъдещи проекти. AutoCAD Electrical автоматично преномерира проводниците и компонентите, за да съвпаднат с конфигурацията на текущия проект.

Сравнение с AutoCAD


Компонент AutoCAD AutoCAD Electrical AutoCAD AutoCAD Electrical
Пълна AutoCAD функционалност
AutoCAD интерфейс
Мощни инструменти за чертане
DWG съвместимост
Специфични инструменти за електро проектиране  
Подробни символни библиотеки  
Проверка за грешки в реално време  
Инструменти за проектиране на електрически схеми  
Инструменти за проектиране на електрически табла  
Инструменти за управление на клемореди  
Инструменти за проектиране на програмируеми контролери  
Автоматично генериране на отчети и спецификации  
Асоциативност с Autodesk Inventor  

Полeзни Връзки

30 дневна безплатна пробна версия може да свалите от тук.

Ъпдейти и сервизни пакети за AutoCAD Electrical можете да намерите тук .

Драйвери и приложения можете да намерите тук.

Малки приложения можете да намерите тук.

Учебни материали можете да свалите от тук.

Систeмни Изисквания


32 битова операционна система

Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista® (SP2 или по-нов), Enterprise, Business, Ultimate и Home Premium или Microsoft® Windows® XP Home и Professional (SP3 или по-нов)

Intel® Pentium® или AMD Athlon® двуядрен процесор, 1.6 GHz или по-бърз със SSE2 технология за Windows XP или Intel Pentium 4 и AMD Athlon двуядрен, 3 GHz или по-бърз със SSE2 технология за Windows Vista/Windows 7

2 GB RAM

6 GB свободно дисково пространство (7 GB за нова инсталация без инсталиран .NET)

1,280 x 1,024 дисплей поддържащ True Color

Microsoft® Internet Explorer® 7.0 или по-нов

64 битова операционна система

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (SP2 или по-нов) Enterprise, Business, Ultimate или Home Premium и Microsoft Windows XP Professional x64 (SP2 или по-нов)

AMD Athlon със SSE2 технология, AMD Opteron® със SSE2 technology, Intel® Xeon® с Intel EM64T поддръжка и SSE2 технология, както и Intel Pentium 4 с Intel EM64T поддръжка и SSE2 технология

2 GB RAM

6 GB свободно дисково пространство (7 GB за нова инсталация без инсталиран .NET)

1,280 x 1,024 дисплей поддържащ True Color

Microsoft® Internet Explorer® 7.0 или по-нов

Цeна

Стандартната цена на AutoCAD 2019 за едногодишен* лиценз е  2058 Евро с ДДС.

За да получите конкретна ценова оферта, ни изпратете  Запитване.

*Считано от 01.08.2016, Autodesk спря окончателно предлагането на безсрочни лицензи. След тази дата може да се закупуват само срочни лицензи съотвено за срок от 1, 2 или 3 години.

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени