Добре дошли в нашия Блог!

Тук ще намерите полезни практики, уроци и демонстрации на AutoCAD и Autodesk софтуер.

Създаване на сложни сечения в Autodesk Inventor 2013

Autodesk Inventor 2013 преглага още по-добра функционалност при създаването на сложни и нестандартни сечения по няколко секущи равнини или по специфична секуща повърхнина или крива


Comments are closed

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени