Курс по Autodesk Inventor за начинаещи

Преглед

След преминаване на обучението за работа с Autodesk Inventor за Начинаещи, ще можете да работите на едно добро ниво с продукта, достатъчно за конструиране на детайли, сглобени единици и по-прости машини. По време на курса ще се научите да създавате и детайли от листов материал, както и рамкови конструкции. Ще се научите да създавате техническа документация и реалистична визуализация на изделията си.

Сертификат

М КАД издава сертификат за преминатото обучение в качеството си на официален представител на Autodesk за България. Обученията се провеждат от сертифицирани лектори, покрили високите стандарти на Autodesk за ниво на познаваемост на софтуера и техническа поддръжка.

Програма

Времетраене: 25 учебни часа

1. Потребителски интерфейс

• Browser и Работни Панели
• Управление на погледа
• Материали и цветове
• Репрезентации

2. Параметрични скици

• Координатна система, координатно начало, оси, равнини
• Типове линии
• Автоматично нанасяне на ограничения
• Автоматично оразмеряване (Auto dimension)
• Визуализиране на свързаните геометрии и изтриване на геометрични ограничения
• Напълно и непълно определени скици
• Скициране, принципи за по-бърза работа
• Тримерни Скици – 3d Move/Rotate

3. Моделиране (Features)

• Work features
• Проектирани ръбове / autoproject
• Принципи на тримерното моделиране
• Първични солидни тела – команди Extrude, Revolve, Emboss
• Разделяне на солидни тела – Split
• Издълбаване – Shell
• Сложни форми с командите Sweep и Loft
• Технологични наклони – Face Draft
• Спираловидни солидни тела – Coil
• Затваряне на повърхности – Boundary Patch
• Управление на повърхнини – Extending Surfaces
• Външни и вътрешни Резби (Thread)
• Команди за огъване, отвори, фаски и закръгления – Bend, Holes, Fillet, Chamfer
• Създаване на повърхности – Thicken/Offset
• Отнемане на материал – Sculpt

4. Детайли от листов материал

• Стилове (Sheet Metal Defaults)
• Основни команди – Face, Contour Flange, Flange
• Специфични огъвания – Hem, Fold
• Оформяне на ъгли – Corner Seam
• Щанцови операции – Punch Tool
• Разгъвки – Flat Pattern

5. Сглобки (Assembly), Сглобяване

• Проекти, настройки на проекти
• Вмъкване на детайли
• Създаване на детайли в сглобката
• Ограничения на сглобяване (constraints)
• Бутони за извеждане на разрези
• Извличане на компонент (Derived component)
• Интелигентни детайли – iParts, iAssembly , iMates
• Адаптивност (Adaptivity)
• Копиране на детайли – Mirror, Copy
• Общи параметри (Link)

6. Рамков генератор и Заварки (Frame Generator)

• Създаване на скелета
• Библиотека от стандартни профили
• Поставяне на на профили по скелета – Insert
• Оформяне на ъглите – Mitter Corners
• Допълнителна обработка на профилите -Trim to Frame Member, Trim and Extend to Face, Notch
• Заварки (Weldment)

7. Чертежи и Спецификации

• Основен изглед – Base View
• Проекции – Projected View
• Разрези – Section View
• Частични разрези – Break, Break Out
• Детайлен изгледи – Detail View
• Поставяне на размери и означения – Drawing Annotation Panel
• Стилове (Format →Style and Standard Editor)
• Поставяне на символи
• Спецификации и настройки по тях

8. Създаване на маркетингови материали със Showcase

Изтеглете програмата от тук: Inventor Начинаещи

Изпратете запитване за обучение от тук.