Курс на oбучение по AutoCAD LT

Преглед

След преминаване на обучението за работа с AutoCAD LT ще можете да съставяте всякакви типове чертежи. Курса е подходящ, както за строителни инженери и архитекти, така и за машинни инженери нуждаещи се основно от двумерни чертежи.

Сертификат

М КАД издава сертификат за преминатото обучение в качеството си на официален представител на Autodesk за България. Обученията се провеждат от сертифицирани лектори, покрили високите стандарти на Autodesk за ниво на познаваемост на софтуера и техническа поддръжка.

Програма:

Времетраене: 12 учебни часа

1. Изчертаванe на базов чертеж

 • Изчертаване на модел
 • Команди за прихващане Object Snaps , Polar Tracking и Polar Snap

 2. Слоеве

 • Създаване на слоеве
 • Видимост на слоеве, замразяване и заключване
 • Задаване на дебелини и тип на линии

3. Оразмеряване

 • Създаване на оразмерителни стилове
 • Поставяне на размери

4. Щриховки

5. Текстове

 • Поставяне на Multiline Text
 • Поставяне на Single Line Text
 • Използване на Текстови стилове(Text Styles) 

6. Полезни техники при чертане

 • Match properties settings
 • Опции за селектиране – в команден ред
 • Quick select
 • Временен override на прихващането
 • Trim-Extend
 • Draw order front/back
 • Работа с вънщни файлове External reference

 

Изтеглете програмата от тук: AutoCAD LT

Изпратете запитване за обучение от тук.