Абонамент

Всеки един клиент закупил лиценз на Autodesk има възможност да добави към него и годишен aбонамент като допълнителна услуга. Абонаментът предоставя редица ползи на потребителя по-значимите от които са:

  1. Автоматично получаване на всяка една нова версия на притежавания лиценз изляза в срока на абонамента;
  2. Гъвкави лицензионни права включващи възможност за използване на по-стари версии на софтуера както и използване на допълнителен домашен лиценз;
  3. Допълнителни услуги, web поддръжка, сервизни пакети и допълнения които са излезли в срока на действие на абонаментната услуга;
  4. Безплатна техническа поддръжка по телефон, мейл и на място от страна на М КАД;
  5. Клиентите закупили абонамент получават достъп до онлайн портал където могат да управляват своите допълнителни лицензни права както и да обменят знания и опит с други потребители;
  6. Възможност за използване на лиценза в рамките на 90 дена извън територията на България;
  7. Планиране на разходите за обновяване и поддръжка на софтуерните лицензи.