Обучение

Всички курсове предлагани от М КАД се провеждат от специалисти в дългогодишен опит  и технически умения за работа със съответния софтуер. Програмите и материалите за обученията са специално подготвени от Autodesk.

След приключване на обучението всеки курсист получава поименен сертификат.

Курс Технически Университет Пловдив
Курс Технически Университет Пловдив
Курс Технически Университет Пловдив