Предлагани продукти

Autodesk Alias Design

Autodesk Alias Design е световния лидер при софтуерните решения за тримерен концептуален дизайн. Огромните възможности на продукта включват многообразие от интструменти за концептуален дизайн, моделиране, обработване на повърхнини, изготвяне на реалистични клипове и изображения и др. Част от възможностите на продукта може да видите тук.

Autodesk Factory Design Utilities

Factory Design Utilities за AutoCAD и Inventor е допълнителен панел с инструменти за проектиране на работни помещения и анализ на материални потоци. Те позволяват да се отварят DWG файлове, в които след това да се позиционират различните помещения, машини, работници, инсталации и транспортни ленти. Със същите инструменти може да се извлекат автоматично тримерните модели на създадените обекти и да се продължи работата в Autodesk Inventor.

Autodesk Infrastructure Design Suite

Пакет от софтуерни приложения, предлагащи средства за планиране, проектиране и управление на инфраструктурни проекти. Пакетите съдържат световните лидери в тази област – AutoCAD Civil 3D и AutoCAD Map 3D. Тези продукти допълват основните възможности на AutoCAD с мощни инструменти, специализирани за такъв тип работа. Цялата информация се събира в единен строително-информационният модел (BIM), с който може да се управлява на практика целия работен процес.

Autodesk Infrastructure Modeler

Autodesk Infrastructure Modeler е софтуер за градоустройствено проектиране и по-точно за обединяване на всички градски обекти в един модел. В него са включени инструменти за тримерно моделиране на всякакви обекти в едно населено място – от самите сгради и пътищата между тях, до различни транспортни средства, та дори и хора. Всичките тези обекти се създават, символично, основно със солидни тела, без много подробности. Възможностите му можете да видите тук.

Autodesk Inventor Fusion

С този продукт може да се отварят и редактират всякакви видове тримерни детайли, без значение от файловият формат, в който за били записани. Inventor Fusion не се интересува от историята на създаване на модела. С него директно може да се моделира и изменя солидното тяло. Той е част от пакета на Autodesk Inventor. Интересен видео клип за продукта можете да да видите тук.

Autodesk Mudbox

Autodesk Mudbox 3D e дизайнерски продукт. С него могат да се извайват най-различни тримерни солидни тела, които да служат за естетическото оформление на различни проекти. Продукта може да служи на дизайнери занимаващи с компютърни игри, визуални ефекти, пост продукции и всякакви проекти с чиста артистична цел. Интересен видео клип за възможностите на продукта можете да видите тук.

 

Autodesk Maya

Autodesk Maya 3D е софтуер за създаване на ефектни анимации. Той притежава инструменти за моделиране, симулиране на различни движения, рендериране и още много типични задачи, които се срещат при анимирането. Продукта може да работи паралелно с много други софтуерни решения и по-този начин да се интегрира лесно във всякакви работни процеси. Възможностите на продукта можете да видите тук.

Autodesk Navisworks Manage

Autodesk Navisworks Manage е продукт за управление на всички модели свързани с един проект. Той обединява всеки един работен файл в  един единствен общ модел. Имайки всички елементи по проекта, могат да се направят всякакви анализи, като проверки за колизии, например. Да се напаснат различни размери и като цяло да се направи координация между всички модели на проекта. Повече за продукта можете да видите от тук.

Autodesk Navisworks Simulate

Autodesk Navisworks Simulate служи за планиране, изчисляване на себестойността, визуализация и обединяване на няколко модела в един. Повече информация от тук

Autodesk Revit

Revit е специализиран продукт за строителство и архитектура и има три разновидности. Revit Architecture е средство за архитектурни проекти. Той е напълно параметричен продукт, чрез който фасади, сложни форми и всякакви архитектурни елементи могат да се създадат в най-кратки срокове, като има постоянна асоциативна връзка между техническата документация и тримерния модел.

Конструкции – Всякакви видове конструкции – стоманени ферми, стоманобетонни конструкции и др. могат да се създадат, чрез Revit в частта си Revit Structure.

ОВК, ВиК и Електрически системи – всичко това може да направите тримерно върху модел създаден чрез другите части на Revit с инструментите на Revit MEP.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Това е най-разпространения продукт за пресмятане на строителни конструкции – Robot Structural Analysis. Той ползва метода на крайните елементи за 2D и 3D анализи на стоманени, стоманобетонни и дървени конструкции, сложни сечения,сеизмични анализи и много други.

Autodesk Sketchbook Designer

Продукт за създаване на двумерни концептуални модели. Работа с този продукт можете да видите тук.

AutoCAD Architecture

AutoCAD Architecture е мощно средство за създаване на архитектурните планове, използвайки най-разпространения файлов формат в света – DWG. Вижте какво прави този продукт тук.

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D е мощен софтуер за инфраструктурно проектиране. Базиран е на AutoCAD. С него се извършва бързо проектиране и се изработва проектна документация чрез динамичен инженерен модел. AutoCAD Civil 3D е продукт насочен към геодезията, вертикално планиране, регулация, транспорт, пътно проектиране, проектиране на санитарна канализация и отводнителни системи, околна среда. Малка част от възможностите му можете да видите тук.

AutoCAD MEP

AutoCAD MEP продукт базиран на AutoCAD и служи за двумерно проектиране на ОВК, ВиК и Електрически системи. Всичко, което се проектира се записва в DWG файл и след това може да се ползва от всякакъв софтуер ползващ този тип файлове. Вижте повече за продукт тук.

AutoCAD Raster Design

AutoCAD Raster Design е софтуер за трансформиране на растерни изображения, карти, панорамни снимки, сателитни снимки в тримерни повърхности, които след това да се отварят и обработват  в AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Mechanical, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID. Повече за продукта можете да видите тук.

AutoCAD Structural Detailing

Софтуер за бързо и автоматизирано създаване на кофражни и армировъчни планове. Повече за продукта можете да видите от тук.

Autodesk MotionBuilder

Анимиране на движещи обекти, създадени в други 3D моделери. Ако желаете да видите повече, кликнете тук.

Autodesk Softimage

Autodesk® Softimage® служи за анимиране на 3D образи и визуални ефекти. Повече можете да видите тук.

 

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени