Architecture, Engineering & Construction Collection

Пакет продукти за архитекти и строителни инженери

Architecture, Engineering & Construction Collection е пакет от програмни продукти специализирани в проектирането на сгради. Този пакет е полезен, както за строителни инженери, така и за архитекти, тъй като съдържа разнообразни продукти фокусирани върху конкретните нужди на всеки специалист. Autodesk Building Design Suite обединява Строителния Информационен Модел (BIM) с мощни CAD инструменти за проектиране, визуализиране и документиране.

Autodesk Building Design Suite се продава в три варианта – Standard, Premium и Ultimate, като всеки един от тях включва различен брой продукти.

Standard

Autodesk Building Design Suite Standard съдържа продукти за проектиране на сгради, инсталациите в тях, както и за оформянето на техническата документация.

Възможностите на Autodesk Building Design Suite Standard са следните:

 • Концепция – създайте множество концептуални модели с Autodesk Sketchbook Designer;
 • Архитектура – Включеният в пакета AutoCAD Architecture е мощно средство за създаване на архитектурните планове, използвайки най-разпространения файлов формат в света – DWG;
 • ОВК, ВиК и Електрически системи – всичко това може да направите с инструментите на AutoCAD MEP;
 • Работни чертежи – Бързо и автоматизирано създавайте кофражни и армировъчни планове с AutoCAD Structural Detailing;
 • Маркетингови материали – Представяне на идеи с помощта на реалистична визуализация в продукта Autodesk Showcase.
Autodesk Building Design Suite Standard съдържа следните продукти:

Premium

Autodesk Building Design Suite Premium притежава инструменти за тримерно проектиране на сгради. Той съдържа многофункционалния продукт Autodesk Revit, както и лидера в софтуерите за реалистично визуализиране 3ds Max Design.

Всички функционалности, които са включени в Standard пакета са налични и в Autodesk Building Design Suite Premium, а допълнителните са следните:

 • Концепция – създайте множество концептуални модели с Autodesk Sketchbook Designer;
 • Архитектура – Включения в пакета Revit с частта си за архитектура е мощно средство за архитектурни проекти. Той е напълно параметричен продукт, чрез който фасади, сложни форми и всякакви архитектурни елементи могат да се създадат в най-кратки срокове, като има постоянна асоциативна връзка между техническата документация и тримерния модел;
 • Конструкции – Всякакви видове конструкции – стоманени ферми, стоманобетонни конструкции и др. могат да се създадат чрез Revit в частта си Revit Structure;
 • ОВК, ВиК и Електрически системи – всичко това може да направите тримерно върху модел създаден чрез другите части на Revit с инструментите на Revit MEP;
 • Работни чертежи – Бързо и автоматизирано създавайте кофражни и армировъчни планове с AutoCAD Structural Detailing;
 • Маркетингови материали – Представяне на идеи с помощта на реалистична визуализация в продуктите Autodesk Showcase и 3ds Max Design;
 • Управление на проектните данни – всички документи и тримерни модели могат да се управляват чрез Navisworks Simulate и да се правят различни анализи, за откриване на грешки в етапа на проектирането.
Autodesk Building Design Suite Premium съдържа следните продукти:

Ultimate

Autodesk Building Design Suite Ultimate е пакет, притежаващ продукти за двумерен и тримерен анализ на конструкции, както и специализирано приложение за извеждане на количествени сметки.

Всички функционалности, които са включени в Premium пакета са налични и в Autodesk Building Design Suite Ultimate, а допълнителните са следните:

 • Концепция – създайте множество концептуални модели с Autodesk Sketchbook Designer;
 • Архитектура – Включения в пакета Revit с частта си за архитектура е мощно средство за архитектурни проекти. Той е напълно параметричен продукт, чрез който фасади, сложни форми и всякакви архитектурни елементи могат да се създадат в най-кратки срокове, като има постоянна асоциативна връзка между техническата документация и тримерния модел;
 • Конструкции – Всякакви видове конструкции – стоманени ферми, стоманобетонни конструкции и др. могат да се създадат чрез Revit в частта си Revit Structure;
 • ОВК, ВиК и Електрически системи – всичко това може да направите тримерно върху модел създаден чрез другите части на Revit с инструментите на Revit MEP;
 • Работни чертежи – Бързо и автоматизирано създавайте кофражни и армировъчни планове с AutoCAD Structural Detailing;
 • Маркетингови материали – Представяне на идеи с помощта на реалистична визуализация в продуктите Autodesk Showcase и 3ds Max Design;
 • Количествени сметки – С Quantity Takeoff се извеждат всякакви количествени сметки, себестойност и т.н.;
 • Анализи – В пакета е включен най-разпространения продукт за пресмятане на строителни конструкции – Robot Structural Analysis. Той ползва метода на крайните елементи за 2D и 3D анализи на стоманени, стоманобетонни и дървени конструкции, сложни сечения, сеизмични анализи и много други;
 • Autodesk Inventor – В пакета е наличен и Autodesk Inventor, чрез който можете да създавате или най-малкото да отваряте различни механизми, които са част от сградната инсталация, като асансьори и ескалатори;
 • Управление на проектните данни – всички документи и тримерни модели могат да се управляват чрез Navisworks Manage и да се правят различни анализи, за откриване на грешки в етапа на проектирането.
Autodesk Building Design Suite Ultimate съдържа следните продукти:

Срaвнителна Таблица

Включени Продукти в Пакетите Standard Premium Ultimate
AutoCAD
AutodCAD Architecture
AutoCAD MEP
AutoCAD Structural Detailing
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook Designer
Autodesk Revit
Autodesk 3ds Max Design
Autodesk Navisworks Simulate
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Quantity Takeoff
Autodesk Inventor
Robot Structural Analysis
Autodesk InfraWorks

Цeнa

Благодарим Ви за проявения интерес относно закупуване на Autodesk Building Design Suite. Цената на пaкeта се определя в зависимост от бюджета на клиента както и текущи промоции на Autodesk. За да получите конкретна цена, се свържете с нас на нашите телефони или ни изпратете запитване от формата в раздел Закупуване.

 

Autodesk и AutoCAD са регистрирани търговки марки на Autodesk Inc. USA. Сайтът е разработен от М КАД ЕООД ©2015. Всички права запазени