Курс по AutoCAD за начинаещи

ОписаниеПрограмаЦелиПредварителни ИзискванияСертификатЗаписване

Описание на курса

Този курс е оформен за нови потребители на AutoCAD.

Същноста на курса се базира на стартиране с основите команди и инструменти за проектиране на прости чертежи и развиване на тези умения. Курса също така включва и запознаване с някои от по сложните инструменти на AutoCAD. Идеята е, не да се покриват всички възможности на софтуера, а да се усвоят най-често употребяваните инструменти и концепции при проектиране.

Приложните упражнения по време на курса спомагат за бързото научаване на техники за създаване на 2D чертежи. Упражненията се предоставят както в печатен, така и в електронен формат.

Темите обхващат:

 • Запознаване с работния екран и интерфейс на AutoCAD
 • Запознаване с основните инструменти за изчертаване, редактиране и преглед на геометрия
 • Организация на обекти в слоеве
 • Работа с блокове
 • Подготовка на чертежи за печат
 • Добавяне на текст, щриховки и размери
 • Базови команди за тримерно моделиране

Препоръчително времетраене: 22 учебни часа по 45 мин.

Програма

 1. Въведение в работата с AutoCAD
 • Облачен портал Autodesk 360
 • Преглед на потребителския интерфейс
 • Настройка на мерните единици
 • Настройки на работната среда
 1. Базови умения за чертане
 • Навигация в двумерни чертежи
 • Чертане на линии и правоъгълници
 • Команди Cancel, Erase, Undo
 • Координатна система
 • Чертане на окръжности, дъги и полигони
 • Закръгления и скосявания (фаски)
 1. Помощни инструменти
 • Прихващане към точки и мрежа
 • Ортогонална и ъглова навигация
 • Ъглово прихващане
 • Прихващане към характерни точки
 1. Редактиране на обекти
 • Селектиране на елементи
 • Команди за копиране и преместване
 • Команди за завъртане и мащабиране
 • Размножаване на обекти
 • Подрязване и разширяване на обекти
 • Разтегляне на обекти
 • Отстояние и огледално копиране
 1. Оформяне на криви
 • Оформяне на криви с полилиния
 • Елипси и дъги
 1. Видимост на обекти
 • Настройки на обект
 • Текущ слой
 • Задаване на слой към обект
 • Видимост на слоеве
 • Типове линии
 • Свойства на слоеве
 • Изолиране на обекти
 1. Организация на обекти
 • Дефиниране на блокове
 • Вмъкване на блокове
 • Редакция на блокове
 • Предефиниране на блокове
 • Групиране
 1. Щриховки и запълване с цвят
 • Зони на щриховане
 • Асоцииране на щриховка с граница
 • Типове щриховане
 • Типове запълване
 1. Работа с блокове и външни файлове
 • Работа с глобални блокове
 • Глобален достъп до съдържание
 • Запазване на съдържание
 • Вмъкване на външни чертежи и изображения
 1. Създаване и редакция на текст
 • Текстов стил
 • Линии в текст
 • Параграфи
 • Редактиране
 1. Оразмеряване
 • Стилове на оразмеряване
 • Добавяне на размери
 • Редактиране на размери
 1. Параметрично проектиране
 • Геометрични ограничения
 • Размерни ограничения
 • Параметрични промени на обекти
 1. Работа в хартиено пространство (Layout)
 • Анотационни стилове
 • Изгледи
 • Плаващи изгледи
 • Чертане в хартиеното пространство (Layout)
 1. Принтиране и плотиране
 • Конфигурация на устройствата
 • Плотиране в моделното пространство
 • Плотиране в хартиеното пространство
 • Експорт в електронен формат
 1. Работа с данни
 • Задаване на атрибути в блок
 • Вмъкване на блок с атрибути
 • Създаване на таблици
 • Вмъкване на полета в таблици
 • Редакция на данни в таблица
 1. Навигация в тримерно пространство
 • Визуални стилове
 • Куб на изгледите
 • Орбитиране на модели
 • Камери
 • Запазване на изгледи
 1. Проектиране в тримерна среда
 • Създаване на повърхнини
 • Редактиране на повърхнини
 • Създаване на твърди тела
 • Редактиране на твърди тела
 • Омрежване на модели
 1. Презентация на тримерен модел
 • Задаване на материал
 • Поставяне на осветление
 • Създаване на реалистичен образ

Цели на Курса

Целта на курса е обучаващите се да придобият умения за създаване на двумерни чертежи с помоща на AutoCAD. Даже и на това основно ниво, AutoCAD е един от най-професионалните софтуерни инструменти за проектиране които може да срещнете. Курса обхваща основните инструменти и похвати за работа с AutoCAD.

Не е нужен предишен опит с CAD софтуер но е препоръчително обучаващите се да имат базова компютърна грамотност. Чертожни умения се считат за плюс.

Предварителни Изисквания

Препоръчително е обучаващите се да имат базови познания по:

 • Основни чертожни техники и терминология.
 • Добра компютърна грамотност и умения за работа с Microsoft® Windows и Microsoft® Excel.

Сертификат

Предлагаме две опции за сертифициране

Издаване на сертификат от М КАД в качеството му на официален представител на Autodesk за България. Сертификата се издава след полагане на кратък тест като не се заплаща допълнителна такса за издаването му.
Издаване на международен сертификат “AutoCAD Certified User”. Този сертификат се получава директно от Autodesk след успешно положен онлайн изпит. Заплаща се такса в размер на 150 лв като са възможни два опита за успешно полагане на изпита.

Обученията предлагани от М КАД се провеждат от сертифицирани лектори, покрили съответните стандарти на Autodesk за ниво на познаваемост на софтуера

Записване

Обученията по AutoCAD се провеждат на място в нашия учебен център в гр. София, ул. Околовръстен Път 257, сграда “КАРЕ” ет. 2 офис 3.

М КАД предлага два варианта на провеждане – индивидуално и в група.

Изпратете вашата заявка за записване тук.

Забележка: Предложените времетраене и програма на обучението са рамкови. Темите на курса и времетраенето могат да бъдат променянени от обучаващия инструктор на база на текущи знания и ниво на умения на обучаващите се.

Изтеглете програмата от тук: Програма AutoCAD Начинаещи.

Изпратете запитване за обучение от тук.